Ny bog på vej


I 2016 boede jeg en måned på Rockefeller Foundations center i Bellagio, Italien. Her, med vand og bjerge til alle sider, havde jeg et værelse med udsigt: både ud over Comosøen og i overført betydning i samtalerne ved dagens måltider. Centeret inviterer mennesker fra alle discipliner indenfor videnskab og kunst og sætter en ære i at bringe mennesker sammen, som ellers ikke ville komme til at tale sammen.

Til stede var en byplanlægger fra Delhi, en trafikforsker fra Accra, en biolog fra Sydney, en komponist fra New York, en sci-fi forfatter fra London, en økonom fra Cape Town og mange andre: vi var ca 20 på arbejdsophold, og da vi ikke ankom og tog af sted samtidig, nåede jeg at møde en del mennesker i løbet af min tid i huset.

Alt ved det ophold var bevidsthedsudvidende; men for mig bragte det mere end noget andet klimaet og de forandringer, vi står midt i, helt frem i synsfeltet. Rigtig mange af de tilstedeværende var enten direkte involveret i klimaforskning eller var i gang med at indtænke klimaforandringernes konsekvenser i deres respektive fag.

Skønt jeg godt kendte til klimabekymringer før 2016, var det først for alvor i samtalerne på Bellagio, at jeg begreb, hvor omfattende problemer, menneskeheden står overfor. Og at det netop er menneskeheden, der bliver ramt; ikke enkelte nationer, ikke enkelte, udsatte grupper, men os alle sammen, også os der er blevet vant til at tro, at vi er urørlige.

Og nu handler min næste bog så om sagen.

Den udkommer 11. januar og hedder Fire fortællinger om kærlighed. Læs mere om bogen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EcoPlus is powered by PlusCaptcha.